Openingsuren & Locatie

De jeugddienst vormt de link tussen de kinderen en jongeren en het stadsbestuur. Zij ondersteunt en organiseert jeugdwerk (via o.a. subsidies aan de lokale jeugdverenigingen, toelage kadervorming,...) en biedt speelpleinwerking, grabbelpas- en swapwerking en andere activiteiten aan. Daarbij heeft zij ook oog voor speciale doelgroepen en ondersteunt hen via een specifiek aanbod. Het ondersteunen en organiseren van inspraak en participatie van kinderen en jongeren in het stedelijk beleid is een tweede belangrijke peiler. Het meest bekende instrument hiervoor is de stedelijke jeugdraad. Via de kindergemeenteraad stimuleert men de specifieke participatie van kinderen. Jeugdruimte vormt een belangrijke derde peiler van de jeugddienst. Zij is verantwoordelijk voor de uitbouw en het onderhouden van de speelpleinen. De jeugddienst heeft ook als taak er voor te zorgen dat andere diensten en instanties genoeg aandacht besteden aan kinderen en jongeren. Informatieverstrekking en doorverwijzing sluiten het rijtje af.

Jeugddienst Blankenberge
J.I.C. 't Loft
Van Monsstraat 19
8370 Blankenberge
T 050 636 770
jeugddienst@blankenberge.be

diensthoofd: Martine DE BRUYNE
jeugdconsulente: Isabel LUCKER

Openingsuren

maandag 08:30 - 12:00 13:30 - 17:15
dinsdag 08:30 - 12:00 13:30 - 17:15
woensdag 08:30 - 12:00 13:30 - 17:15
donderdag 08:30 - 12:00 13:30 - 19:30*
vrijdag 08:30 - 12:00 13:30 - 17:15
zaterdag gesloten
zondag gesloten

* Opgelet!
Tijdens de schoolvakanties is de jeugddienst elke werkdag:

 

  • publiek toegankelijk van 8.30 tot 12.00 u.
  • telefonisch of via mail bereikbaar van 8.30 tot 16.30 u.
  • De jeugddienst is tijdens de maanden juli en augustus enkel open van 17 tot 19.30 u. op twee donderdagen die voor de zomer worden kenbaar gemaakt.
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook