Uitlenen

De uitleendienst van de jeugdraad Blankenberge verhuurt onderstaand materiaal tegen een goedkope prijs aan Blankenbergse verenigingen en individuelen. Voor het ontlenen van materiaal vragen we een waarborg van € 250,00.

Wil je materiaal ontlenen of heb je vragen? jeugddienst@blankenberge.be

Voor een groter aanbod aan audiovisueel materiaal kun je terecht bij de provinciale uitleendienst West-Vlaanderen.

Aanbod

Multimediaprojector
(Sanyo PLC-XU41 - 1500 Ansi Lumen)
(inclusief projectiescherm 178 x 135 en projectietafel)
huur: € 20,00
multimediaprojector + projectietafel + scherm
Herbruikbare bekers
Huur: gratis
beker
Badgemachine
Huur: gratis
badgemachine
Badges
Prijs: € 0,50 per badge
badge


Uitleenreglement

Artikel 1: Huurders

De uitleendienst van de jeugdraad Blankenberge verhuurt materiaal aan Blankenbergse verenigingen en individuelen. De huurder verbindt zich ertoe het materiaal in geen geval door te verhuren. Indien er gegronde twijfels bestaan m.b.t. onder meer eventuele doorverhuring kan de jeugdraad Blankenberge de verhuring weigeren en het materiaal op elk ogenblik opvordingen en kan dit tot uitsluiting leiden. Het materiaal mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Verenigingen kunnen het materiaal wel gebruiken voor activiteiten die de vereniging ten goede komt.

Artikel 2: Tarief

Er wordt één tarief gehanteerd voor zowel Blankenbergse verenigingen en individuelen. Individuelen jonger dan 18 jaar dienen een volwassene voor hen borg te laten staan. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal en niet de persoon die de aanvraag doet.

Artikel 3: Aanvragen

Alle aanvragen moeten via jeugddienst@blankenberge.be aangevraagd worden en dit minstens 5 werkdagen vooraf. Wanneer de huurder jonger dan 18 jaar is, dient een volwassen borg te staan en dient hij de aanvraag mee te ondertekenen. Wanneer je als vereniging materiaal wil huren is een handtkening van de voorzitter verplicht.

Artikel 4: Afhalen materiaal

Het materiaal moet door de huurder zelf afgehaald worden tijdens de openingsuren van de jeugddienst (minimum een half uur voor sluitingstijd). Het materiaal wordt verhuurd in perfecte staat. Bij afhaling wordt een waarborg van € 250,00 gevraagd.

Artikel 5: Uitleentermijn

De uitleentermijn bedraagt 3 dagen. De jeugdraad kan het materiaal opeisen indien zij vreest dat een volgende verhuring in het gedrang komt. Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt een nalatigheidsvergoeding aangerekend (zie artikel 7).

Artikel 6: Terugbrengen

Al het materiaal dient door de huurder zelf teruggebracht te worden binnen de termijn van 3 dagen. Bij de verhuring wordt in onderling overleg de uiterste datum van terugbrengen afgesproken. De waarborg wordt terugbetaald na controle van het materiaal. Het verhuurde materiaal dient door de huurder zelf opgesteld te worden. Het materiaal dient in oorspronkelijke staat teruggeracht te worden.

Artikel 7: Nalatigheidsvergoeding

Wanneer het materiaal niet wordt teruggebracht binnen de termijn van 3 dagen, wordt bovenop de huurprijs een geldboete aangerekend van één keer de huurprijs per halve dag te laat. Bij schade zal 25 euro per uur aangerekend wordcen om het materiaal terug in orde te brengen.

Artikel 8: Waarborg en huurprijs

Bij afhaling wordt een waarborg van € 250,00 gevraagd. De huurprijzen staan hierboven vermeld.

Artikel 9: Schade, verlies, dieftsal en overmacht

De huurder verbindt zich ertoe al het materiaal in oorspronkelijke staat terug te brengen. De huurder moet de jeugddienst op de hoogte brengen ingeval van beschadiging, verlies of diefstal. Al het beschadigde materiaal of ontbrekende materiaal wordt tegen nieuwprijs aangerekend aan de huurder. De verhuurder laat het materiaal best verzekeren. Het is verboden zelf veranderingen of herstellingen aan het materiaal uit te voeren. De jeugdraad kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het materiaal wegens overmacht niet kan worden verhuurd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De jeugdraad Blankenberge kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het verhuurd materiaal.

Artikel 11: Aanvaarding van het uitleenreglement

Wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met bovenstaand reglement. Door het niet naleven van dit reglement kan de ontlener van verdere ontlening uitgesloten worden.

Artikel 12: Aanpassing van het uitleenreglement

De jeugdraad behoudt zich het recht ten allen tijde het uitleenrglement aan te passen.

  • Deel via facebook
  • Deel via facebook
  • Deel via facebook